Mål: 2618-13

Dom eller beslut

Folkbokföring. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.