Mål: 5210-11

HFD 2013 ref. 22

Referat

Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.

Dom eller beslut

Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.