Mål: 4433-12

HFD 2014 ref. 16

Referat

Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.

Dom eller beslut

Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.