Mål: 4433-12

HFD 2014 ref. 16

Referat

Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.