Mål: 7180-15

Dom eller beslut

Uppgifter i minnesanteckningar från inventering av den del den svenska guldreserven som förvaras hos vissa utländska centralbanker samt uppgifter om guldtackornas märkningsnummer och serienummer har ansetts omfattas av utrikessekretess och säkerhets- och bevakningssekretess. Uppgift om var i landet den del guldreserven som finns i Sverige förvaras samt uppgift om dessa guldtackors nummer har ansetts omfattas av säkerhets- och bevakningssekretess.