Mål: 5489-15

Dom eller beslut

Rättsprövning: inhibition i ärende om utökat strandskydd i Lysekils kommun.