Mål: 7299-15

HFD 2016 ref. 65

Referat

Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur.