Mål: 1624-15

HFD 2016 ref. 46

Referat

Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara för tvätt av arbetskläder har ansetts sakna författningsstöd.