Mål: 6457-17

Dom eller beslut

Förhandsbesked om inkomstskatt.