Mål: 1057-17

HFD 2018 ref. 13

Referat

Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans.