Mål: 1080-17

HFD 2018 ref. 7

Referat

Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.