Mål: 3746-18

HFD 2019 ref. 40

HFD 2019 ref. 40

Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för för-värvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
3746-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)