Mål: 5437-18

Dom i mål om rättelse av personuppgift

Dom angående rättelse av personuppgifter.

Om avgörandet

Målnummer
5437-18
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd