Mål: 4832--4834-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

Fråga om tillämpningen av kravet på tillstånd för att ändra en begravningsplats (Mål nr 4832-4834-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1050-1052-22).