Mål: 2660-23

Dom i mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen

En kommun kan fullgöra en skyldighet att tillhandahålla bistånd enligt socialtjänstlagen i form av särskilt boende genom att erbjuda ett sådant boende i en annan kommun.