Kristina Svahn Starrsjö

Född 1961
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt 1985–1988
Assessor i Svea hovrätt 1995
Rättssakkunnig i Utrikesdepartementet 1995–1998
Rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Justitiedepartementet 1998–2006
Hovrättsråd i Svea hovrätt 2006
Departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet 2006–2013
Generaldirektör vid Datainspektionen 2013–2017

Offentliga uppdrag

Expert i ett antal lagstiftningskommittéer och utredningar
Sakkunnig i Grundlagsutredningen 2006–2008
Vice ordförande i nämnden för Valmyndigheten 2016–
Ledamot i kommittén för teknologisk innovation och etik 2018–
Särskild utredare i Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (dir. 2020:55) 2020-

Andra uppdrag

Andre vice ordförande i Mediernas etiknämnd (tidigare Pressens opinionsnämnd) 2019-

Författarskap m.m.

Medförfattare till juridisk litteratur rörande främst konstitutionella ämnen

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Kristina Svahn StarrsjöFoto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-09-10