Kristina Svahn Starrsjö

Född 1961
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1985 vid Stockholms universitet
Tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt 1985–1988
Assessor i Svea hovrätt 1995
Rättssakkunnig i Utrikesdepartementet 1995–1998
Rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Justitiedepartementet 1998–2006
Hovrättsråd i Svea hovrätt 2006
Departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet 2006–2013
Generaldirektör vid Datainspektionen 2013–2017

Offentliga uppdrag

Ordförande i nämnden för Valmyndigheten 2023– (vice ordförande 2016–2023)
Ledamot i riksdagsdirektörens råd 2022 -
Särskild utredare i Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut 2020–2021
Expert i 2020-års Grundlagskommitté 2021–2023
Sakkunnig i Grundlagsutredningen 2006–2008
Ledamot i kommittén för teknologisk innovation och etik 2018–2022
Expert i ett antal andra lagstiftningskommittéer och utredningar

Andra uppdrag

Förste vice ordförande i Mediernas etiknämnd (tidigare Pressens opinionsnämnd) 2019-

Författarskap m.m.

Medförfattare till juridisk litteratur rörande främst konstitutionella ämnen

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Kristina Svahn Starrsjö HFD
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2024-02-12