Mats Anderson

Född 1956
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2018

Juris kandidatexamen 1982 vid Stockholm universitet
Tingstjänstgöring vid Kristinehamns tingsrätt 1982-1985
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1990
Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1991- 2001, delägare sedan 1998
Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1994-2018
Partner Linklaters LLP 2001-2007
clear blue water advokat AB, innehavare 2007-2018
Linklaters Advokatbyrå AB, counsel 2011-2016

Författarskap m.m.

“Law firm Strategies for the 21th Century: Strategies for Success”, Globe Business Publishing, 2013, medförfattare
Artiklar i tidskrifter på skatterättens område

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Mats Anderson
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2019-09-10