Thomas Bull

Född 1965
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2013

Juris kandidatexamen 1992 vid Uppsala universitet
Juris doktor 1997 vid Uppsala universitet
Docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet 2000
Professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet 2008-2012

Offentliga uppdrag

Expert i grundlagsutredningens expertgrupp för normkontroll 2007-08
Expert i Förvarsutredningen 2010-11
Expert i Yttrandefrihetskommittén 2008-10
Särskild utredare av Transportstyrelsens upphandling av it-drift 2017-18
Ledamot av Statskontorets vetenskapliga råd 2012
Ledamot i Högskoleverket utvärderingsgrupp angående juridiska grundutbildningar 2006/07 och 2011/12
Ordförande för Juridiska fakultetens forskningsutskott 2011-12
Ordförande Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2020

Andra uppdrag

Ledamot av Advokatsamfundets utbildningsnämnd 2007
Ordförande i styrelsen för svenska avdelning av Nordiska Administrativa Förbundet (NAF) 2017, ledamot sedan 2008

Författarskap m.m.

Skrifter i offentlig rättsliga ämnen, bl.a. Mötes- och demonstrationsfriheten (ak.avh., 1997), Reglering av yttrandefrihet (2006) och Regeringsformen – en kommentar (2010, tillsammans med Fredrik Sterzel) samt ett åttiotal uppsatser i tidskrifter och samlingsverk på svenska eller engelska.
Undervisning i offentligrättsliga och metodologiska ämnen på alla nivåer inom universitetsväsendet samt vid domstolar, förvaltningsmyndigheter och för Advokatsamfundet. Erhöll 2008 Uppsala universitets pedagogiska pris
Opponent eller ledamot i betygnämnd vid disputationer inom offentligrättsliga ämnen i vid mening.

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Thomas Bull
Foto: Micke Lundström
Uppdaterad
2024-01-18