Information i mål B 852-22 (resning rörande mordet i Husum)

Löpande information i målet rörande mordet i Husum

Publicerat 2022-07-19 

Hovrätten för Nedre Norrland har meddelat dom i målet och ett pressmeddelande är publicerat på hemsidan. 

Publicerat 2022-07-15

Pressmeddelande skickas ut i samband med domen. Pressmeddelande sammanfattar domen i korthet samt vägen fram till hovrättens dom.

Kontakt: Hovrättspresidenten Agneta Ögren är tillgänglig för korta kommentarer från media efter kl 11.00 på telefon 060- 18 68 01

Agneta Ögren är även tillgänglig för filmade intervjuer från kl. 13.00. Dessa intervjuer bokas helst i förväg, via mail till agneta.ogren@dom.se

 

Publicerat: 2022-07-05

Hovrätten meddelar dom i målet den 19 juli 2022 klockan 11.00.

Den tilltalade ska stanna kvar i häktet till dess dom i målet meddelas.
Längst ner på denna sida finns en länk för att beställa domen.

 

Publicerat: 2022-06-22

Nedan följer praktisk information inför den kommande huvudförhandlingen.

Rättegången i målet kommer att påbörjas torsdagen den 30 juni 2022 och beräknas pågå under fem huvudförhandlingsdagar, varav en dag är inbokad som en reservdag. Bokade förhandlingsdagar är den 30 juni, 1 juli, 4-5 juli och 11 juli 2022 med start kl. 09:00 alla dagar.

Förhandlingen hålls i sal 3, Sundsvalls tingsrätt, Storgatan 39, 852 30 Sundsvall.

Det kommer även finnas en sidosal i sal 2, Sundsvalls tingsrätt.

Platsbokning och ackreditering

Media:

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen och i sidosalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker via hovrättens hemsida senast den 28 juni 2022. Ange även om du behöver tillstånd för att ta med elektronisk utrustning in i salarna ( Reservera plats på huvudförhandling rörande mordet i Husum - Hovrätten för Nedre Norrland (domstol.se) ).

Allmänheten:

Det kommer även finnas ett begränsat antal åhörarplatser för allmänheten i salarna. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid Sundsvalls tingsrätts entré. Tingsrätten öppnar kl. 08:30. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalarna under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalarna ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i salarna som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor eller datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Om du behöver tillstånd att ta med sådan elektronisk utrustning kan du anmäla detta via hovrättens hemsida ( Reservera plats på huvudförhandling rörande mordet i Husum - Hovrätten för Nedre Norrland (domstol.se) ). Hovrätten kommer att meddela beslut om tillstånd i särskild ordning. Ta med hovrättens beslut till förhandlingen.

Löpande information och kontaktuppgifter

Målnummer: B 852-22

På hovrättens hemsida under fliken ”Nyheter” kommer information och uppdateringar om målet att ske löpande ( Information i mål B 852-22 (resning rörande mordet i Husum) - Hovrätten för Nedre Norrland (domstol.se) ).

För praktiska frågor kontakta Sara Sjödin, på sara.h.sjodin@dom.se eller 060-18 68 50.

Vill du beställa handlingar? Mejla till: hovratten.nedrenorrland@dom.se Ange gärna målnumret (B 852-22) i ämnesraden.

 

Publicerat: 2022-06-17

Plan för huvudförhandling finns nu under bifogade filer.

 

Publicerat: 2022-06-10

Huvudförhandling i målet B 852-22 kommer att hållas torsdagen den 30 juni, fredagen den 1 juli, måndagen den 4 juli, tisdagen den 5 juli samt reservdag måndagen den 11 juli. Samtliga dagar börjar kl. 09.00. Vi håller till i Sundsvalls tingsrätts stora sal, sal 3, med en sidosal, sal 2, eftersom vi då kan ha fast säkerhetskontroll.

Första dagen planeras för sakframställningar och all skriftlig bevisning, andra dagen kommer den tilltalade att höras, den tredje dagen kommer vittnesbevisning att tas upp och i viss del läsas upp, den fjärde dagen planeras för pläderingar.

Längst ner på denna sida finns en länk, där du kan reservera en plats till huvudförhandlingen och även ange om du behöver tillstånd för att ta med elektronisk utrustning.

 

Publicerat: 2022-06-07

Åklagaren och försvaret har framställt jäv mot hela Hovrätten för Nedre Norrland och försvaret har även inkluderat de nämndemän som är bosatta i Örnsköldsviks kommun. Orsaken har angetts vara att det inte får finnas något som helst tvivel om att det blir en rättvis prövning.

Hovrätten för Övre Norrland har nu prövat frågan om jäv och konstaterat att vad åklagaren och försvaret har anfört eller vad som i övrigt kommit fram i målet inrymmer inte någon sådan omständighet som betyder att samtliga domare vid hovrätten eller samtliga nämndemän från Örnsköldsvik är jäviga. Jävsinvändningarna har därför lämnats utan bifall.

Huvudförhandlingen i målet är planerad att hållas v 26 och v 27, men det är fortfarande oklart hur omfattande målet blir.

Hovrätten kommer nu att hålla muntlig förberedelse i målet. Till förberedelsen är parterna kallade. Under sammanträdet kommer bl.a. följande att gås igenom; yrkanden och inställning, vilken bevisning som respektive part önskar åberopa samt planering av huvudförhandlingen både avseende tid, säkerhet och andra arrangemang.

Hovrätten kommer fortlöpande att uppdatera denna artikel.