Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets. En annan viktig uppgift är att utbilda jurister till domare. Hovrätten har cirka 40 anställda, varav drygt hälften är jurister.

Telefon, växel
060-18 68 00
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress
Box 170, 851 03 Sundsvall
Leveransadress
Södra Tjärngatan 2 , 852 37 Sundsvall
Mer kontaktinformation

Hovrättens domkrets

Domkretsen (verksamhetsområdet) omfattar överklagade mål från tingsrätter i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Karta över Sverige som visar hovrättens domkrets
Nämndemän i förhandlingssal.

Vanligt folk med ett ovanligt viktigt uppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027. Läs om uppdraget och hur du anmäler intresse.