Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets. En annan viktig uppgift är att utbilda jurister till domare. Hovrätten har cirka 40 anställda, varav drygt hälften är jurister.

Telefon, växel
060-18 68 00
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress
Box 170, 851 03 Sundsvall
Leveransadress
Södra Tjärngatan 2 , 852 37 Sundsvall
Öppettider och kontakt