Gävle tingsrätt

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala allmänna råd för vår region, avråder vi från studiebesök vid våra rättegångar. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
026-17 67 00
Besöksadress
Lantmäterigatan 4, 802 64 Gävle
Postadress
Box 1194, 801 36 Gävle
Leveransadress
Lantmäterigatan 4, 802 64 Gävle
Mer kontaktinformation