Gävle tingsrätt

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala allmänna råd för vår region, avråder vi från studiebesök vid våra rättegångar. Detta gäller till 31 december 2020. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
026-17 67 00
Besöksadress
Lantmäterigatan 4, 802 64 Gävle
Postadress
Box 1194, 801 36 Gävle
Leveransadress
Lantmäterigatan 4, 802 64 Gävle
Mer kontaktinformation