Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

E-post:

Vad kostar det?

Avgifter

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post/DVD

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med aktuell domstol.

Papperskopior

Papperskopia, 1-9 sidor
Gratis

Papperskopia, 10 sidor
50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor
50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

Vilka får handlingar avgiftsfritt?

Kopior av de handlingar som domstolen anser att parterna behöver ta del av skickas automatiskt till den andra parten. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat. Domstolen tar inte ut någon avgift för sådana handlingar som skickas automatiskt till parterna under tiden som målet pågår. Vittnen får dock betala om de vill ha ut handlingar i målet. Detta gäller både pågående och avslutade fall.

Uppdaterad
2023-01-13