Rättshjälpsnämnden

Rättshjälpsnämnden vänder man sig till om man vill överklaga Rättshjälpsmyndighetens beslut i rättshjälpsfrågor.

Telefon, växel
060-18 68 91
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress
Box 170, 851 03 Sundsvall
Öppettider och kontakt
Hovrätten Nedre Norrland och Kammarrätten Sundsvall exteriört. Foto.