Rättshjälpsnämnden

Rättshjälpsnämnden vänder man sig till om man vill överklaga Rättshjälpsmyndighetens beslut i rättshjälpsfrågor.

Telefon, växel

060-18 68 91

Besöksadress

Södra Tjärngatan 2
852 37 Sundsvall

Postadress

Box 170
851 03 Sundsvall

Öppettider och kontakt
Hovrätten Nedre Norrland och Kammarrätten Sundsvall exteriört. Foto.