Telefon, växel
060-18 68 91
Myndighetschef
Sten Burman
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress
Box 170, 851 03 Sundsvall
Fax
060-18 68 39
Hovrätten Nedre Norrland och Kammarrätten Sundsvall exteriort

Tel: 060-18 68 91
E-post: rattshjalpsnamnden@dom.se
Myndighetschef: Hovrättslagmannen Susanne Hård
Postadress: Box 170, 851 03 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2