Om Rättshjälpsnämnden

Nämnden består av fem medlemmar, nämligen ordförande som är en domare, två advokater och två övriga ledamöter. Regeringen förordnar ledamöter och utser ordförande för viss tid. Regeringen utser lämpligt antal ersättare.

Ärendena föredras för nämnden av en jurist.
Rättshjälpsnämndens beslut går inte att överklaga.

Tel: 060-18 68 91
E-post: rattshjalpsnamnden@dom.se
Myndighetschef: Hovrättspresident Agneta Ögren
Postadress: Box 170, 851 03 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2

Uppdaterad
2022-06-22