Efter 26 år dömer hovrätten en man för mord

Mål: B 852-22
Efter att hovrättens tidigare dom rests av Högsta domstolen till nackdel för den tilltalade dömer hovrätten honom för mord till fängelse i fem år. Hovrätten anser vidare att de nära anhöriga ska få den ersättning de har begärt.

Den då 16-åriga flickan försvann i november 1996 i samband med en bussresa från Örnsköldsvik till Husum och anträffades mördad i Husum i maj 1997. År 1998 åtalades en 20-årig man för att ha mördat flickan. Han fälldes till ansvar i tingsrätten och påföljden bestämdes till fängelse i åtta år. Efter att mannen överklagat domen ändrade hovrätten tingsrättens dom och frikände mannen samt befriade honom från skadeståndsskyldighet.

Högsta domstolen beviljade i maj 2022 resning med innebörd att målet skulle tas upp på nytt i hovrätten med avseende på åtalet för mord och skadestånd. Det huvudsakliga skälet till beslutet var att ett DNA-spår på flickans kläder nu hade analyserats och visat sig härröra från den tidigare friade mannen.

Hovrätten har nu kommit till slutsatsen att mannen ska dömas för mordet på flickan samt att målsägandena ska få skadestånd. Mannen döms till fängelse.

- Med hänsyn till mannens ungdom vid gärningstillfället och till den långa tid som nu förflutit sedan gärningen, har hovrätten bestämt strafftiden till fem år, säger hovrättspresidenten Agneta Ögren (ordförande i hovrätten).

Hovrätten har i sin bevisvärdering fäst avgörande vikt vid ett flertal omständigheter som med varierande styrka talar för mannens skuld. Det handlar om vittnesiakttagelser med mera rörande flickans färd till Husum, fynd från obduktionen och den plats där flickan anträffades, fynd i form av bland annat tejp och viskosfibrer som anträffades vid husrannsakan hos mannen samt det DNA-spår från mannen som säkrats på insidan av flickans byxor.

Hovrätten har efter en värdering av vart och ett av bevisen bedömt att den samlade styrkan i denna bevisning är sådan att det kan ställas utom rimligt tvivel att mannen är den som har berövat flickan livet. Hovrättens bedömning är att de uppgifter som mannen har lämnat, nu och tidigare, inte rubbar den bedömningen.