Studiebesök

Hovrätten tar emot grupper för studiebesök och har möjlighet att ge en introduktion för besökarna. Informationen omfattar bl.a. hovrättens roll, vilka typer av mål det finns, hur prövningen i hovrätten går till, om olika påföljder för brott samt en introduktion till den förhandling besökarna ska lyssna på.

De flesta rättegångar i hovrätten är offentliga och öppna för allmänheten. I vissa mål händer det att rätten beslutar att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Därför bör den som vill komma på studiebesök i förväg kontakta hovrättens kansli för information om förhandlingarna den aktuella dagen. Observera dock att det inte alltid går att säga säkert att förhandlingen kommer att vara tillgänglig för besökare.

Det finns ordningsregler för besökare. Det är inte tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar i rättssalen under rättegången. Man får inte heller störa förhandlingen genom t.ex. samtal eller användning av mobiltelefon. Besökare bör också gå in i eller lämna salen i anslutning till en paus eller när rättegången påbörjas eller avslutas.

Uppdaterad
2022-03-24