Våra lokaler

Hovrättens byggnad uppfördes år 1948 och byggdes till år 1994.

Huvudbyggnad

När hovrätten och Kammarrätten i Sundsvall fick gemensamma lokaler år 2008 utökades lokalerna med nya våningar på grannbyggnaden, som inrymmer bl.a. Sundsvalls tingsrätt och Åklagarkammaren i Sundsvall.

Påbyggnad och skywalk mellan husen
Nya våningar och skywalk

Hovrätten har idag funktionella och anpassade lokaler för allmänheten och de anställda. Våra sessionssalar är utrustade med modern teknik.

De allmänna utrymmena är kameraövervakade.

Uppdaterad
2022-03-24