Beställ dom och beslut

Beställ domar och beslut

Om du inte vet hovrättens målnummer behöver du ange annan information om handlingen för att vi ska kunna hitta den. Till exempel något av följande:

  • datum när målet avgjordes
  • parternas namn
  • parternas person- eller organisationsnummer
  • en beskrivning av vad målet handlar om
  • målnumret för tingsrättens dom eller beslut.
Jag vill beställa: (ej obligatoriskt)
Hur vill du motta handlingarna:
Uppdaterad
2022-03-24