Rådgivning och rättshjälp

Om du behöver juridisk rådgivning kan du vända dig till en advokatbyrå. Under vissa förutsättningar kan du få ekonomiskt stöd. Domstolar kan däremot inte ge dig råd, eftersom de ska vara objektiva och opartiska.

Uppdaterad
2019-09-15