Presentationsteknik i förhandlingssalar

Den tekniska utrustningen är till för alla som medverkar i en rättegång.

Broschyren nedan har sammanställts för att informera om den presentationsteknik som för närvarande installeras vid Sveriges Domstolar, samt vilka regler som gäller för att utnyttja dessa utrustningar.

Sammanfattning

Den som har med sig egen uppspelningsutrustning, exempelvis bärbar dator, videokamera eller DAT-bandspelare, och ämnar ansluta sig till salens presentationsutrustning, ansvarar för att den medhavda utrustningen går att ansluta till salens uttag.

Mer detaljerad information ges i broschyren.

Uppdaterad
2019-03-21