Allmän handling

Vid hyres- och arrendenämnden förvaras handlingar från ärenden som handlagts vid nämnden. För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Vid beställning har nämnden möjlighet att söka i hyresnämndens målhanteringssystem. Vid beställning av handligar i ärenden innan 1 mars 2004 behöver nämnden ärendenummer eller datum när ärendet avgjordes.

Nämnden har skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i pappersform. I vissa fall kan utlämnandet ske i annan form än papperskopior om nämnden finner det lämpligt. Lämplighetsbedömningen som nämnden gör är inget beslut och kan därför inte överklagas.

 

Vid beställningar kan avgifter tas ut. I dessa fall gör nämnden det med stöd av avgiftsförordningen.

Betalningen kan ske genom kortbetalning i receptionen eller genom fakturering. Vid fakturering behöver nämnden fullständigt namn, adress samt person- eller organisationsnummer.

Papperskopia, 1-9 sidor är gratis

Papperskopia, 10 sidor, 50 kr

Papperskopia fler än 10 sidor, 50 kr + 2 kr per sida

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor är gratis

Elektronisk kopia, 10 sidor 50 kr

Elektronisk kopia fler än 10 sidor, 50 kr + 2 kr per sida

Digitalt upprättade handlingar

PDF-filer, 1-9 stycken är gratis

PDF-filer, 10 stycken, 50 kr

PDF-filer, fler än 10 stycken, 50 kr + 2 kr per sida

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas. Därtill kommer en kostnad för USB på 50 kr

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på USB tas det ut en avgift på 120 kr per USB.

Uppdaterad
2019-09-13