Blanketter

Ansökan till hyres- och arrendenämnd

Blankett HN1

Använd blankett HN1 om du inte kan du använda någon av de efterföljande blanketterna. 

Åtgärds- eller upprustningsföreläggande

Blankett HN1b

Blankett HN1b kan du använda när du vill ansöka om beslut om åtgärds- eller upprustningsföreläggande.

Tillstånd till upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand

Blankett HN1c

Blanketten kan användas både för hyresbostad och bostadsrätt. 

Dispens eller medling

Blankett HN1

Använd Ansökan HN1 när du vill ansöka om dispens eller medling.

Avstående från besittningsskydd med hyresnämndens godkännande

I vissa situationer krävs hyresnämndens godkännande för att en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd ska vara giltig. En överenskommelse som kräver hyresnämndens godkännande ska du skicka till hyresnämnden för att ansöka om godkännande.

Avstående från besittningsskydd utan hyresnämndens godkännande

En överenskommelse som gäller utan hyresnämndens godkännande ska inte sändas in till hyresnämnden.

Uppdaterad
2023-03-22