Säkerhetskontroll

Hyresnämnden delar lokaler med Göteborgs tingsrätt som sedan den 3 september 2012 har allmän säkerhetskontroll i entrén. Syftet med denna kontroll är att öka tryggheten och säkerheten i våra lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom röntgas alla väskor, för att eftersöka farliga föremål. Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Tingsrätten har med stöd av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll beslutat att följande ska gälla angående vilka personer som är undantagna från säkerhetskontroll.

  • Poliser, åklagare och advokater är undantagna under förutsättning att de kan uppvisa tjänstelegitimation/advokatlegitimation eller på annat sätt styrka sin yrkesidentitet.
  • Andra som utövar allmän tjänst, till exempel personal från myndigheter som Skatteverket, Kriminalvården eller Frivården, är undantagna om de visar tjänstelegitimation och kallelse som visar att de kallats till tingsrätten i egenskap av anställd på myndigheten alternativt att myndigheten har kallats.
  • Den som inte är advokat men som är förordnad av domstolen att utföra något av följande uppdrag är undantagen säkerhetskontroll:
  • målsägandebiträde
  • särskild företrädare för barn
  • rättshjälpsbiträde
  • offentligt ombud i tvångsmedelsärende
  • offentlig försvarare

För att undantas ska personen visa upp legitimation samt kallelse till förhandling. Om någon annan person än den som har kallats ska närvara vid förhandlingen krävs det att transportfullmakt uppvisas.

Därutöver är tingsrättens anställda, hyres- och arrendenämndens anställda, tingsrättens nämndemän samt hyres- och arrendenämndens ledamöter undantagna.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att visa att man tillhör en sådan kategori.

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i hyresnämnden eller maila din fråga till:

Uppdaterad
2022-03-14