Vägbeskrivning och parkering

Hyres- och arrendenämnden har besöksadress Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg. Nämnden har sina lokaler i samma byggnad som Göteborgs tingsrätt.

Om du åker kollektivt

Om du kommer resande med spårvagn så ligger hållplatserna Ullevi Norra och Ullevi Södra på gångavstånd.

Tåg, buss och spårvagnsförbindelser kan du hitta via "Reseplaneraren" på Västtrafiks webbplats:

Om du kommer i bil

Enskilda parkeringsplatser finns på gatorna runtomkring samt i Ullevigaraget.

Uppdaterad
2022-03-14