Vår verksamhet

Det finns åtta hyres- och arrendenämnder i landet. Hyres och-arrendenämnden i Göteborg är en av dem. Hyres- och arrendenämnden medlar och fattar beslut i vissa frågor som rör hyra, bostadsrätter och arrenden.

Hyres- och arrendenämnden har administrativ samverkan med Göteborgs tingsrätt.  Hyres- och arrendenämnden har 15 anställda, fem hyresråd, nio handläggare och en informatör.

Uppdaterad
2019-07-01