Frågor och svar

Hur mycket får jag lägga på när jag hyr ut en bostadsrättslägenhet möblerad?

Du som hyr ut din lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran. Men det finns ingen uttrycklig lagregel som säger hur mycket du får lägga på.

Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på lägenhetens bruksvärdeshyra på cirka 10-15 procent när lägenheten är fullt möblerad. Men nämnden bedömer från fall till fall. Det är fullt möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.

Utöver möbler ingår ibland även till exempel fri hushållsel och en p-plats som bostadsrättshavaren hyr eller arrenderar separat. Upplåtaren har då rätt att lägga på en summa som motsvarar de faktiska kostnaderna.

Vad gäller när bostadsrättshavaren har ett motkrav på andrahandshyresgästen?

Om bostadsrättshavaren har ett motkrav på andrahandshyresgästen, till exempel ett krav på ersättning för skador på lägenheten, kan hyresnämnden inte besluta om att bostadsrättshavaren har rätt att kvitta skadeståndet mot den hyra som han eller hon ska betala tillbaka enligt hyresnämndens beslut.

Däremot kan hyresnämnden medla mellan parterna. Om medlingen misslyckas, får bostadsrättshavaren i stället vända sig till tingsrätten.

Hyresnämnden kan inte heller fatta beslut om huruvida bostadsrättshavaren är skyldig att betala tillbaka en deposition eller inte. Även detta är en fråga som prövas av tingsrätten om medlingen inte ger något resultat.

Kan en kostnadsbaserad hyra ändras retroaktivt?

En kostnadsbaserad hyra kan tidigast ändras från den dag som ansökan om villkorsändring kommer in till hyresnämnden. Om det finns skäl för det kan den nya hyran gälla först från en senare tidpunkt, men senast från dagen för hyresnämndens beslut.