Hyres- och arrendenämnden i Linköping

Hyres- och arrendenämnden i Linköping har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Linköping ansvarar för Östergötlands och Örebro län. Chef för Hyres- och arrendenämnden i Linköping är lagman Charlotta Riberdahl. Ställföreträdande chef är hyresrådet Christer Grönevall.

Telefon, växel
013-25 10 00
Besöksadress
Brigadgatan 3, 587 58 Linköping
Postadress
Box 359, 581 03 Linköping
Leveransadress
Brigadgatan 5, 587 58 Linköping
Mer kontaktinformation