Allmänna frågor

Frågor angående fastighet inom nämndens geografiska område och som inte gäller pågående ärenden eller ansökan till nämnden besvaras måndag till torsdag kl 10.00-12.00
Telefon nr: 013-25 10 50

Mer information

Det är viktigt att nämnden är objektiv och opartisk. Nämnden talar därför inte om hur en viss bestämmelse ska tillämpas. Nämnden ger inte heller råd om hur ett avta, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.
I sådana tvister där det enligt lag ankommer på nämnden att pröva en tvist fattar nämnden bindande beslut (detta förutsätter att nämnden har fått en ansökan att göra rättslig prövning mellan två tvistande parter).

Uppdaterad
2023-08-23