Frågor och svar

När publiceras nästa års föreskrifter?

En sammanställning av nästkommande års föreskrifter publiceras varje år i början av december.

Var finns broschyren Rättshjälp och taxor 2020?

Den gamla broschyren Rättshjälp och taxor 2020 hittar du här: