Hitta snabbt

Timkostnadsnormen 2024

  • 1 531 kr (med F-skatt)
  • 1 165 kr (utan F-skatt)

Tidsspillan enligt DVFS 2023:10 

  • 1 400 kr (vardagar kl. 08.00-18.00)
  • 918 kr (annan tid)

Utlägg

Tabellen innehåller utvalda belopp från de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Tabell 2024

De vanligaste beloppen 2024

Ersättning för resa med bil

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

Summa
– vid bortavaro längre än 6 timmar - 232 kronor = 232 kronor
– vid bortavaro längre än 10 timmar - 406 kronor = 406 kronor
– vid bortavaro längre än 12 timmar - 783 kronor = 783 kronor

Flerdygnsförrättning

(vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
– hel dag 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, övriga fall 145 kronor 203 kronor = 348 kronor/dag

Måltidsavdrag

När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa avdrag
Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 58 kronor 58 kronor = 116 kronor
Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
halvt traktamente betalas
29 kronor 29 kronor = 58 kronor

 

Bilagor till taxan i förordnandemål och till brottmålstaxorna

Uppdaterad
2024-01-02