Hyra- och arrende

Ansökan till hyres- och arrendenämnd

Åtgärds- eller upprustningsföreläggande

Blankett HN1b kan du använda när du vill ansöka om beslut om åtgärds- eller upprustningsföreläggande.

Tillstånd till upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand

Dispens eller medling

Använd Ansökan HN1 när du vill ansöka om dispens eller medling.

Avstående från besittningsskydd

I vissa situationer krävs hyresnämndens godkännande för att en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd ska vara giltig.

  • En överenskommelse som kräver hyresnämnds godkännande ska du skicka till hyresnämnden för att ansöka om godkännande.
  • En överenskommelse som gäller utan hyresnämndens godkännande ska inte sändas in till hyresnämnden.

OBS! Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Ansökan om godkännande - Bostad, HN2

Ansökan om godkännande - Lokal, HN3

Överenskommelse utan godkännande - Bostad, HN4 

Överenskommelse utan godkännande - Lokal, HN5

Uppdaterad
2023-01-20