Information med anledning av Coronavirus

Har du nyligen besökt någon av riskområdena för Coronavirus och har luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall.

Rekommendationer

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.
Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 vårdguiden eller sjukvården via telefon för bedömning.

Om du ska delta i en förhandling

Ta kontakt med reception på tel. 060-18 67 25

Var smittan finns

Coronavirus (Covid-19) orsakar

Coronaviruset orsakar luftvägsbesvär, feber och hosta. Inkubationstid 1-14 dagar. De flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Vissa drabbas av lunginflammation. Allvarlig sjukdom har drabbat personer med bakomliggande sjukdomar. Symtomen är väldigt lika vanliga influensasymtom.

Hur viruset sprids

Coronaviruset sprids genom droppsmitta dvs. hostningar och nysningar. Det är genom nära kontakter mellan människor. Information indikerar att viruset lever under en begränsad tid utanför kroppen och endast under särskilda betingelser. De flesta som smittas blir sjuka inom 3-5 dagar efter kontakt med sjuk person.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad
2020-03-06