Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall fungerar ungefär som en domstol för vissa tvister som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Vi medlar även mellan parter i sådana tvister. Eftersom vi fungerar som en domstol är det viktigt att vår opartiskhet och objektivitet inte ska kunna ifrågasättas. Därför kan vi inte lämna råd till dem som kontaktar oss, eller på förhand lämna besked om hur vi anser att en viss rättslig fråga ska besvaras. Vill man få sådan hjälp måste man istället vända sig någon annanstans. T.ex. genom att anlita en egen jurist. Vad vi däremot kan svara på är exempelvis hur man gör en ansökan till hyres- eller arrendenämnden och frågor som liknar denna. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall ansvarar för Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län.

Telefon, växel
060-18 67 90
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 415, 851 06 Sundsvall
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Mer kontaktinformation