Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall ansvarar för Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Nämnden svarar bara på frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som nämnden handlägger. Nämnden lämnar inte upplysningar eller ger juridisk rådgivning i allmänna frågor, såsom hur du säger upp en hyresgäst eller vad du kan göra om du fått en uppsägning. På hemsidan kan du dock hitta svar på de vanligaste frågorna rörande hyra, bostadsrätt och arrende (se länkarna ovan).

Telefon, växel
060-18 67 90
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 415, 851 06 Sundsvall
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Öppettider och kontakt