Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall ansvarar för Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Telefon, växel
060-18 67 90
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 415, 851 06 Sundsvall