Frågor och svar

Kan den som hyr i andra hand ta över förstahandskontraktet?

Även om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet.

Detta är bara möjligt när förstahandshyresgästens avtal har upphört och fastighetsägaren frivilligt väljer att teckna avtal med just den som har hyrt lägenheten i andra hand.

Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning?

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Var i lagen hittar jag reglerna om uthyrning till inneboende?

Reglerna om uthyrning till inneboende finns i 12 kap. 41 § jordabalken och i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.