Säga upp avtalet

Om du vill att ett avtal ska upphöra måste du säga upp det. I regel ska du säga upp avtalet minst ett år före arrendetidens utgång. Om du inte säger upp avtalet i tid fortsätter det att gälla på samma villkor.

Uppsägningen innebär att arrendatorn är tvungen att flytta efter arrendetiden har löpt ut. Avtalet kan inte upphöra utan att jordägaren eller arrendatorn har sagt upp det. Både jordägaren och arrendatorn kan säga upp avtalet

Du som vill ändra villkoren kan i stället begära en villkorsändring.

Uppsägningstid

Du måste säga upp avtalet för att det ska sluta gälla. Om du inte gör det fortsätter det att gälla för ytterligare en period. När du säger upp avtalet ska du göra det skriftligt.

Tiden för att säga upp ett bostadsarrende är minst ett år före arrendetidens utgång. Om ni avtalat längre tider att säga upp avtalet är du som är jordägare bunden till avtalet. Du som är arrendator kan alltid använda dig av minimiuppsägningstiden.

Om du som är jordägare vill säga upp avtalet slutar det att gälla först när arrendenämnden fattar beslut om det. Det gäller om det finns besittningsskydd. Du ska vända dig till arrendenämnden senast två månader från den dag då avtalet senast kunde sägas upp.

Uppdaterad
2023-05-29