Byta bostad

Du får byta din bostad mot en annan om hyresvärden går med på det eller om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Du som är hyresgäst har rätt att byta bostad

 • om du uppfyller förutsättningarna i lagen och
 • när du har ett löpande förstahandskontrakt.

Om din hyresvärd inte går med på bytet, kan du söka tillstånd hos hyresnämnden, som då prövar frågan. 

Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt.

För att få byta bostad måste både du och den du ska byta med ha tillstånd av era hyresvärdar. Får ni inte det måste var och en söka och få tillstånd av hyresnämnden.

Du kan få tillstånd av hyresnämnden att byta bostad om:

 • du har ”beaktansvärda skäl” att byta, till exempel om du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet. Och om
 • bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden. Det vill säga den som byter till sig din bostad ska vara skötsam och kunna betala hyran.
  Och om
 • inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

Genom en lagändring 1 oktober 2019 ska hyresnämnden inte lämna tillstånd till byte om det finns anledning att tro att någon som deltagit i bytet begärt, avtalat om eller mottagit ersättning.

Om någon av bytesparterna bott kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan ska tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl.

Undantag från rätten att byta bostadslägenhet

Hyresnämnden kan inte pröva ett byte om:

 • Du hyr bostaden i andra hand
 • Du hyr en del av någons bostad, det vill säga är inneboende.
 • Du hyr ett enfamiljshus av någon som hyr ut det tillfälligt.
 • Du hyr en lägenhet i ett tvåfamiljshus.
 • Du hyr en bostadsrättslägenhet.
 • Du hyr ett möblerat rum och uthyrningen varat kortare än nio månader i följd.
 • Du hyr en bostad för fritidsändamål och uthyrningen har varat kortare än nio månader i följd.

Om du vill byta en lägenhet som du en gång redan har fått i byte, så kallat upprepat byte, måste du ha starkare skäl om det nya bytet sker inom ett år från det första bytet.

Även så kallade triangelbyten och andra kedjebyten räknas som byten. Samma förutsättningar för byte gäller även för dessa byten.

Hyresnämnden lämnar inte förhandsbesked

Hyresnämnden kan inte lämna några förhandsbesked. Nämnden tar bara ställning till om ett lägenhetsbyte ska tillåtas eller inte, efter att du har ansökt om tillstånd.

Om du inte är nöjd med hyresnämndens beslut

Både du som är hyresvärd och du som är hyresgäst kan överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. I Svea hovrätt kan andra kostnadsregler gälla.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll