Överlåta lokal

Om du ska överlåta din verksamhet kan du under vissa förutsättningar också få överlåta hyresrätten till din lokal till den som ska överta verksamheten. Om hyresvärden inte går med på det kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

Du kan få tillstånd att överlåta din lokal om:

  • den används för förvärvsverksamhet, det vill säga verksamheten ska ha som syfte att ge ekonomiskt utbyte. Det får inte vara fråga om ideell eller konstnärlig verksamhet,
  • du överlåter lokalen till den som ska överta verksamheten,
  • hyresvärden inte har någon befogad anledning att säga nej och
  • den som tar över lokalen kan godtas som hyresgäst. Särskild vikt läggs vid om hon eller han kan betala hyran.

Ibland krävs synnerliga skäl

Om du hyrt lokalen kortare tid än tre år krävs synnerliga skäl. Synnerliga skäl är om du på grund av sjukdom, dödsfall eller annan särskild händelse inte kan driva verksamheten vidare.

Hyresnämnden lämnar inte förhandsbesked

Hyresnämnden kan inte lämna några förhandsbesked. Nämnden tar bara ställning till om ett lägenhetsbyte ska tillåtas eller inte, efter att du har ansökt om tillstånd. Nämnden kan inte heller lämna någon generell rätt till överlåtelse.

Om du inte är nöjd med hyresnämndens beslut

Både du som är hyresvärd och du som är hyresgäst kan överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. I Svea hovrätt kan andra kostnadsregler gälla.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll