Att vittna

När du vittnar hjälper du domstolen att döma rätt. Att vittna är en skyldighet.

Det är viktigt att du kommer till domstolen

Det du vet kan ha stor betydelse för att domstolen ska kunna döma rätt. Att vittna är en så viktig uppgift att du som kallas till en förhandling är skyldig enligt lag att vittna. Det kallas för vittnesplikt. 

Därför är det viktigt att du kommer till domstolen, i tid och till rätt plats. Inte bara för att domstolen ska döma rätt utan också för att en förhandling kostar samhället stora pengar.

Om du inte kan vara med

Kan du inte vara med vid förhandlingen måste du kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan vara:

 • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.
 • Plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.
 • Något annat som hindrar dig från att komma till domstolen som du inte kunde förutse.

Meddela alltid domstolen vid förhinder

Om du inte kommer till domstolen kan förhandlingen behöva skjutas upp. Du och andra berörda blir då kallade till ett nytt tillfälle.

rättegångssal, förhandlingssal

Så går det till i korta drag

Personal vid domstolens reception tar emot dig när du kommer och visar dig till en plats där du kan vänta och viss väntetid kan tyvärr förekomma.

 1. Målet ropas på

  Målet ropas upp i domstolens högtalarsystem. Alla berörda, utom du som är vittne, går in i rättssalen.

  Vittnen ska inte kunna påverkas av det som sägs i förhandlingen. Därför får du vänta tills det blir din tur att svara på frågor.

 2. Du som är vittne kallas in

  Du kallas in i rättssalen. Nu får du svara på frågor från parterna och från rätten.

 3. Berätta det du minns och är säker på

  Vittnesförhöret är inget läxförhör. Du ska bara berätta vad du vet om händelsen eller personen som målet handlar om. Det är viktigt att du bara berättar det du faktiskt minns och är säker på.

 4. Förhöret spelas in

  Förhöret spelas in, på tingsrätt med ljud och bild, på förvaltningsrätt och i hyres- och arrendenämn med enbart ljud. Detta görs för att förhöret ska kunna visas i högre instans om domen överklagas.

Om du är rädd för någon

Är du rädd för någon eller har du svårt för att berätta när en viss person är med? Kontakta i så fall domstolen i god tid före förhandlingen. De kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara med i rättssalen under förhöret. Han eller hon får istället följa förhöret från ett annat rum.

Vittnesförhör via telefon eller video

Ibland kan den som ska vittna delta från en annan domstol via videolänk eller telefon. Det är rätten som avgör om ett förhör kan hållas på det här sättet.

Det innebär att du som ska höras inte behöver komma till den domstol där förhandlingen hålls, utan i stället kan sitta i ett videorum på en annan domstol eller myndighet.

Undantag från plikten att vittna

Du måste inte vittna om du är nära släkt med någon som är part i målet. Om du är under 15 år prövar rätten om du får vittna eller ej.

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att vittna om saker de fått veta i sin yrkesroll. Hit hör präster, advokater, läkare och sjuksköterskor. Men den som vittnesmålet gäller kan lösa personen från tystnadsplikten och då får hon eller han vittna.

Uppdaterad
2023-03-21