Säkerhet och tillgänglighet

Ta med dig kallelsen till domstolen. Där står målnumret och vilken sal förhandlingen ska hållas i.

Säkerhetskontroll

I många domstolar finns en säkerhetskontroll som du måste gå igenom. Den påminner mycket om säkerhetskontrollen på en flygplats. Du går genom en larmbåge. Har du ytterkläder och en väska med dig så röntgar eller söker vi genom dem. Kontrollen görs för att öka säkerheten för dig och för personalen på domstolen.

Informationstavla

Inne i domstolen finns informationstavlor som visar i vilken sal förhandlingen hålls. Du behöver inte anmäla att du kommit. När förhandlingen börjar, ropas det ut i högtalaren.

Trygghet och tillgänglighet

Domstolens lokaler och allmänna utrymmen är utformade för att vara tillängliga och kännas trygga för alla. Det finns sittplatser i väntutrymmet utanför förhandlingssalarna och även enskilda samtalsrum som kan lånas vid behov. För dig med nedsatt hörsel finns det hjälpmedel i salarna.
 

Kammarrätten i Jönköping säkerhetskontroll
Uppdaterad
2024-03-19