Så ansöker du om återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid innebär att du kan få ett överklagande eller en ansökan prövad trots att tidsfristen för ett överklagande eller en ansökan har löpt ut.

Kammarrätten kan bevilja återställande av försutten tid om du har en giltig ursäkt, så kallat laga förfall, för att ha missat (försuttit) en tidsfrist. Det innebär att du ska visa att förseningen beror på något som du inte kunde råda över eller hade anledning att räkna med, till exempel att en allvarlig sjukdom hindrade dig från att skicka in ditt överklagande i tid.

Det krävs inte prövningstillstånd för att kammarrätten ska behandla din ansökan om återställande av försutten tid.

Det här ska din ansökan innehålla

I din ansökan ska du uppge:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut din ansökan om återställande av försutten tid avser, det vill säga mål- eller ärendenummer och dag för dom/beslut.

Du ska uppge vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol eller myndighet som senast prövade frågan. Du ska även ange vad du tycker är en giltig ursäkt för att du inte överklagade i tid.

Din ansökan skickas till kammarrätten om den gäller återställande av försutten tid för överklaganden till förvaltningsrätt, förvaltningsmyndighet eller kammarrätt.

Om din ansökan gäller återställande för försutten tid för överklaganden till regeringen eller Högsta förvaltningsdomstolen ska den istället skickas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Din ansökan om återställande av försutten tid behöver inte komma in till domstolen inom en viss tid.

 

Uppdaterad
2021-09-01